magasinet-rus.dk

Forside Forskning & Undersøgelser Behandling Effektiv behandling af misbrug og depression

Effektiv behandling af misbrug og depression

Udskriv

Det virker at bruge integreret psykoterapi, hvor misbrug og depression angribes samtidig, viser ny dansk undersøgelse.

De er dem, ingen rigtigt vil have med at gøre: Dobbeltdiagnoserne. Personer, der ud over deres misbrug af alkohol og/eller stoffer også har en psykisk lidelse.

Hidtil har det været holdningen i behandlingssystemet, at man ikke kan behandle begge lidelser samtidigt, og at patienten typisk skulle af med sit misbrug, før han/hun kunne blive behandlet for sin depression. Det dogme har psykolog, ph.d. Morten Hesse kigget nærmere på.

Ni internationale studier
I en metaanalyse har han gennemgået ni internationale studier, hvor man har behandlet misbrugere, der også lider af depression, med såkaldt integreret psykoterapi, hvor man angriber misbruget medicinsk, samtidig med at deltagerne får psykoterapi.

- Alt tyder på, at personer med et misbrug, som også er deprimerede, har glæde af integreret psykoterapi, der angriber begge lidelser samtidig, siger Morten Hesse, der kalder behandlingen ”lovende”.

- Det er ikke sådan, at folk ikke skal behandles for depression, bare fordi de ikke har styr på deres misbrug. Jeg har ikke fundet belæg for, at man skal være lidt ude af misbruget, før man kan sætte ind. En hel del psykiatere vil sige, at vi ikke kan give psykoterapi, mens folk er i deres misbrug, og en del vil argumentere med, at vi ikke kan diagnosticere depressionen. Men hvornår kan man diagnosticere en depression? Det må vel være, når man kan sige, at nu vil det være fornuftigt at behandle, og at en depressionsbehandling vil gøre patientens livskvalitet bedre.

Ikke mod angst
Morten Hesse siger, at han både har gennemgået undersøgelser, hvor den integrerede psykoterapi er foregået under indlæggelse og ambulant, og at han ikke kan se nogen systematisk forskel på udkommet.

Til gengæld hjælper integreret behand-ling ikke mod angst - ja, nogle af studierne viser, at det gik værre. Morten Hesse kalder det ligefrem ”et mysterium”, da de to lidelser er tæt på hinanden. Og det er ham meget om at gøre at understrege, at der ikke er yderligere dokumentation for behandling af angstpatienter.

På spørgsmålet om der er en best practise, svarer Morten Hesse:

- Fra den kliniske erfaring og fra den øvrige forskning vil jeg sige, at man skal vente, til patienten føler sig rimelig sikker på, at han kan håndtere trangen til stoffer eller alkohol og så gå i gang med psykoterapi.

Fakta

  • Der findes ikke danske befolknings-undersøgelser. Men internationale tal siger, at op mod 30-50 pct. i den almindelige befolkning lider af en eller anden form for depressiv lidelse.
  • Blandt personer med alkoholafhængighed har 30 pct. depression og 23 pct. en angstlidelse.
  • Blandt stofmisbrugere er tallene henholdsvis 55 pct. og 43 pct.

Morten Hesses undersøgelse er publiceret i BMC Psychiatry, on line 20. feb 2009 Center for Rusmiddelforskning, http://www.crf-au.dk/