magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Forebyggelse Alkoholreklamer skal reguleres mere effektivt

Alkoholreklamer skal reguleres mere effektivt

Udskriv

Alkohol er den tredjestørste risikofaktor for død og dårligt helbred i europa - kun overgået af tobak og for højt blodtryk. Hvad angår dødsfald som følge af alkohol, så er det ikke jævnt fordelt over alle voksne aldersgrupper eller, som måske forventeligt, koncentreret om de lidt ældre forbrugere.

Tværtimod er det unge mellem 15 og 29 år, der løber den største risiko for at dø som følge af alkoholforbrug. Mere end 25% af alle dødsfald blandt 15-29 årige unge mænd og mere end 10% af alle pigernes dødsfald skyldes alkohol.

Det er nu veldokumenteret i forskningen, at mængden af alkoholreklame både øger sandsynligheden for, at unge begynder at drikke, og mængden af alkohol, der indtages af unge generelt og ved en enkelt lejlighed.

I november sidste år fremsatte enhedslisten et forslag til en folketingsbeslutning om initiativer til nedbringelse af alkoholforbruget og en begrænsning af salget af alkoholdige produkter, der appellerer til børn og unge. Forslaget opfordrer regeringen regeringen til at tage initiativer, der understøtter en sænkelse af det gennemsnitlige alkoholforbrug gennem en stram pris- og udbudspolitik og en restriktiv markedsføringspolitik samt en kraftig begrænsning af salget af alkoholdige drikkevarer, der i deres udformning og markedsføring henvender sig til børn og unge. Beslutningsforslaget argumenterer m.a.o. for en stram pris- og udbudspolitik og en restriktiv markedsføringspolitik. man kunne også kalde det for en solidarisk alkoholpolitik, da det jo er en politik, der tager højde for, at alkohol kan være skadeligt - også for tredjepart.

Selvregulering dur ikke
I Danmark har der været selvregulering for markedsføring af alkohol siden år 2000. Der er nedsat et særligt Håndhævelsesudvalg bestående af forbrugerorganisationer og alkoholindustrien til håndhævelse af reglerne. Regelsættet skal bl.a. Sikre, at markedsføring af alkoholdige drikkevarer ikke retter sig mod børn og unge, og at markedsføringen ikke forbindes med sport og idræt

Alkoholpoltisk Landsråd har siden 2000 fulgt markedsføringen af alkohol, og erfaringerne viser, at selvregulering ikke er en hensigtsmæssig reguleringsmetode. Ved vor gennemgang af klagerne og håndhævelsen af reglerne i perioden 2000 til 2005 slår Carlsberg en kedelig rekord. Undersøgelsen viser, at Carlsberg står bag de fleste overtrædelser, hvad angår alkoholreklamer rettet mod børn og unge. Det er især Carlsbergs markedsføringsmæssige engagement i kombination med sport og børn, der af håndhævelsesudvalget er fundet i strid med reglerne.
Dele af alkoholindustrien synes imidlertid at lade hånt om håndhævelsesudvalgets henstillinger. Således har udvalget fire gange dømt for gentagen anvendelse af Carlbergs logo på sportstrøjer til børn. Disse gentagne overtrædelser demonstrerer et noget kynisk forhold til regelsættet og viser, at selvregulering af alkoholmarkedsføring er utilstrækkeligt.

Dette understøttes af det faktum, at der ikke findes videnskabelige undersøgelser, der påviser, at selvregulering virker. Til gengæld er der betydelig dokumentation og erfaring, der viser, at disse frivillige ordninger ikke forhindrer den type markedsføring, som påvirker unge.

Forbyd alkoholsodavand
Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er det vanskeligt at sige noget godt om alkoholsodavand. Det er hævet over enhver diskussion, at alkoholsodavand helt ned i produktudformningen er målrettet til børn og unge. Derfor bør alkoholsodavand forbydes.