magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Markedsføring Cult - en producent selvreguleringen ikke kan nå

Cult - en producent selvreguleringen ikke kan nå

Udskriv

Historien om Cults alkoholreklamer er historien om et reguleringssystem, der mangler håndhævelsesmuligheder og som kun kan udtale kritik. Efter utallige klagesager overvejer politikerne nu at skærpe sanktionerne overfor reklame-metoder, som bryder reglerne.

Den aktuelle sag handler om reklamer med seksuelt opstemte, halvnøgne kvinder, håndfaste seksuelle symboler og en alkoholdrik . I årevis har Cult ført sig frem med halvpornografiske reklamer, som man ikke behøver meget fantasi for at afkode. Reklamerne er i strid med markedsføringsreglerne, og siden 2003 har Alkoholpolitisk Landsråd jævnligt indklaget reklamerne til Alkoholreklamenævnet.

Nævnet har lige så ofte udtalt sin kritik - men trods den gentagne kritik har Cult også i 2009 benyttet samme koncept som i de foregående år, hvilket ses af illustrationen på denne side.

Alkoholreklamenævnet
Nævnets opgave er at håndhæve retningslinjerne for markedsføring af alkohol i Danmark. Som medlemmer sidder repræsentanter fra bryggeri og -spiritusbranchen og Forbrugerrådet, og opgaven bygger på princippet om selvregulering. Det forudsættes altså, at branchen har en interesse i ’at holde orden i eget hus’, og derfor vil gribe ind, hvis reglerne ikke overholdes. Men det er frivilligt for branchen, og Nævnets eneste sanktionsmulighed er at ’udtale kritik’ – hvilket Nævnet nu har gjort i seks år overfor Cult.

Det må man ikke
De halv-pornografiske billeder i Cult-reklamerne overskrider retningslinjerne ved at være ’provokerende og påtrængende’.
Alkoholreklamer må heller ikke rette sig mod børn og unge – og de må ikke forbindes med sport og idræt. Det sidste vil nok komme bag på mange danskere, som i forbindelse med fodboldlandsholdets kvalifikationskampe i år, blev mødt med en meget aggressiv markedsføring fra et stort bryggeri og en landsdækkende formiddagsavis som opvarmning til kampene.

Økonomiske sanktioner
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede også i år Cults nye reklame, men inden Alkoholreklamenævnet nåede at udtrykke sin traditionelle kritik, blandede flere sundhedspolitikere sig i sagen.

I Berlingske Tidende blev blandt andet Preben Rudiengaard, formand for Sundhedsudvalget, citeret for at true med økonomiske sanktioner, hvis ikke Cult overholder de frivillige aftaler. Også andre sundhedsordførere raslede med sanktionssablen – uden at der dog endnu er taget konkrete initiativer, som kan erstatte selvreguleringen med andre virkemidler.