magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse National Håndbog til alkoholpolitik i praksis - nu også på dansk

Håndbog til alkoholpolitik i praksis - nu også på dansk

Udskriv

Omslag Masser af evidensbaserede redskaber at gribe til, både lokalt og nationalt, i to nye håndbøger. Den ene er nu oversat til dansk

Den største begivenhed på det alkoholpolitiske Europakort i 2009 var, at Sverige overtog formandskabet for EU, og i den anledning arrangerede en ekspertkonference om alkoholpolitik.

Det var i øvrigt første gang, at et EU-formandskab satte alkoholpolitik på dagsordenen. (I 2012 kan Danmark tage tråden op, når det bliver vores tur til at have formandskabet).
Samtidig med ekspertkonferencen udgav Verdenssundhedsorganisationen, WHO’s Europakontor, to håndbøger om alkoholpolitik og –forebyggelse.

Solide beviser på virkningen
Håndbøgerne henvender sig til embedsmænd, kommunalt ansatte, beslutningstagere, og alle, der kender til at blive overmandet af informationsmængden på dette politikområde. Bøgerne tilbyder et overblik og en guide til implementering af alkoholpolitikker. WHO’s Europakontor har siden 1970erne arbejdet på at fremme en evidensbaseret tilgang til alkoholpolitik. Siden da er mængden af evidens bare blevet ved med at vokse. Således er der nu med baggrund i systematiske udredninger og metaanalyser solide beviser på at alkoholpolitik virker.

Evidenshåndbogen: Sådan nedbringes alkoholskader
Den engelske titel er 'Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm'.

Bogens kapitler gennemgår evidensen på en bred vifte af områder. Først en introduktion til alkoholpolitik, der folder sig ud i et europæisk og globalt perspektiv.

Den bliver fulgt af et kapitel om de sociale og sundhedsmæssige skader af alkohol I kapitlet om politikskabelse findes en oversigt over den europæiske befolknings (store) støtte til forskellige alkoholpolitiske tiltag.

Næste kapitel viser, at sundhedssektorens har et uudnyttet potentiale til at nedbringe alkoholskader eksempelvis med såkaldte brief interventions.

Derpå følger kapitler om initiativer i nærmiljøet, tiltag mod spirituskørsel, samt om tilgængelighed som et parameter for alkoholskader. Afsnittet om markedsføring af alkohol slår fast, at Europas mest udbredte reguleringsform, selvregulering, ikke forhindrer den type markedsføring, der påvirker unge. Prisregulering modvirker druk og er derfor et værdifuldt Omslag til engelsksprogede udgaver værktøj til at reducere skader. Højere priser på alkohol udsætter unges alkoholdebut, forsinker accelerationen i deres forbrug, og begrænser mængden af alkohol, der indtages.

De sidste kapitler omhandler drikkemiljøer samt uregistreret alkohol.

Som afrunding opsummeres evidensen i hvert kapitel i en boks under overskriften: Hvad ved vi/ hvad ved vi ikke. Bogen afsluttes med et afsnit om tiltagenes omkostnings-effektivitet samt omfattende kildehenvisninger.

Aktionshåndbogen: Sådan griber man til handling . Nu oversat til dansk
Bogens engelske titel er 'Handbook for action to reduce alcohol-related harm'. På dansk har den fået titlen 'Håndbog i alkoholpolitik og -forebyggelse. 10 evidensbaserede indsatsområder'.

I aktionshåndbogen udvikles de 10 evidens-områder fra evidenshåndbogen til 10 områder for handling.

Først gennemgås hvad, man kan støde på under udvikling og implementering af en handleplan, fx barrierer som handelsinteresser og manglende tilslutning i befolkningen.

Derefter ses der på hvilken økonomisk effekt, der kan forventes, når man søsætter alkoholpolitiske initiativer.

I de følgende kapitler gennemgås baggrund, strategier, spørgsmål til overvejelse, hvilke handlemuligheder findes og med hvilket konsekvenser, hvem er interessenter samt en bibliografi for hvert af de 10 områder.

Kapitlet om prisfastsættelse viser fx, at øget beskatning på alkohol er det mest omkostnings-effektive tiltag overhovedet. Men den øgede beskatning kan omgås af detailhandlen, så prisstigningen udlignes. Dette kan man undgå ved at indføre en minimumpris per gram alkohol. Fordelen ved dette tiltag er også, at det rammer unge og stordrikkere, men ikke moderate drikkere. Hvis folk var klar over det, ville det ganske givet befordre tiltagets popularitet, hvorfor en oplysningskampagne herom giver rigtig god mening.

Kapitlet om markedsføring peger på at begrebet ikke kun omfatter reklame og kampagner, men også produktudvikling, målretning af produkter til forskellige segmenter samt prisfastsættelse. Begrænsning af ét markedsføringsfelt resulterer ofte i ekspansion på et andet. Området er så kompliceret, at det faktisk er nemmere at formulere, hvad man må, frem for hvad man ikke må. Derfor er en markedsføringsregulering i stil med den franske Loi Evin, der kun tillader produktinformation oplagt. Den mest enkle og effektive regulering er dog et totalt markedsføringsforbud som på tobaksområdet.

Evidenshåndbogen og aktionshåndbogen på engelsk kan downloades fra WHO's hjemmeside

Den danske udgave af aktionshåndbogen kan downloades her fra Magasinet  RUS' hjemmeside.