magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Børn og Unge Ungdomskultur er rus-kultur

Ungdomskultur er rus-kultur

Udskriv

Danske unge drikker, som var det en sportsgren. Og ingen politikere ønsker at optræde som linjevogtere i spillet. Det er essensen, når Mads Uffe Pedersen analyserer den danske ungdomskultur

Lektor Mads Uffe Pedersen, CRF- Ungdomskulturen i Danmark er kendetegnet af, at unge meget tidligt bliver præsenteret for rusmidler og begynder at drikke. For mange er det nærmest en sportsgren, hvor man konkurrerer om, hvem der kan holde til at drikke mest, mener cand. psyk. Mads Uffe Pedersen, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

Forældre-faktoren
Han undrer sig ikke over, at danske unge ligger helt fremme i det internationale felt, når det gælder storforbrug af alkohol. De har det nemlig ikke fra fremmede.

- Deres forældre har selv et stort forbrug og accepterer generelt, at de unge drikker. Man kan derfor sige, at de unge nærmest bliver socialiseret ind i drikkekulturen. I andre kulturer er der ikke samme accept af unges tidlige debut og druk. I USA skal man eksempelvis være 21 år for at drikke, hvor det i Danmark er 90-95 procent af danske unge i 15-16-års-alderen, der drikker alkohol, siger Mads Uffe Pedersen.

Han forklarer, at det blandt unge er så normalt at drikke, at det er blevet unormalt ikke at gøre det.

- Vi har interviewet forældre i forbindelse med vores forskning, hvor de ligefrem kan være bekymrede, hvis deres unge ikke drikker eller er med i festmiljøet. De frygter, at de unge bliver marginaliserede.

Overgang og identitet
Når de unge skal skabe deres egen identitet, spiller alkohol også ind.

- Alkohol markerer, at man er begyndt at være voksen og siger farvel til barnerollen. Dermed får alkohol en position i hele identitetsdannelsen, siger Mads Uffe Pedersen.

Han tilføjer, at de tidligere forskelle mellem piger og drenge nu er ved at udligne sig.

- Undersøgelser blandt unge med et stort forbrug af alkohol og hash viser, at pigerne debuterer lige så tidligt som drengene. Desuden drikker de lige så ofte og tager lige så mange forskellige typer af rusmidler, selv om deres kvantum ganske vist er mindre.

Fra brug til misbrug

'Man kunne med sindsro sætte pris og aldersgrænser op og begrænse købsmulighederne. Det ville gøre en forskel.'

Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning

Mads Uffe Pedersen forklarer, at de unge kan deles op i forskellige grupper.

- Langt den største gruppe består af unge, der generelt drikker for meget, men hvor det ikke bliver noget problem for dem. Bortset fra at de kan komme galt af sted i deres brandert eller udvikle fysiske problemer, hvis de fortsætter med overforbrug i årevis.

Den anden gruppe er de mellembelastede, som begynder at ryge meget hash og eksperimentere med feststoffer. Det er unge med psykiske eller sociale problemer, hvor der kan være mobning og andre ting på spil.

- Nogle af dem finder sammen i grupper, hvor der bliver kørt både det ene og det andet indenbords. Nogle får man fat i, og de kommer ud af det, andre fortsætter, fortæller Mads Uffe Pedersen og går videre med at beskrive den tredje gruppe.

- Det er unge, som er svært psykisk eller socialt belastede, og som vi kan spotte tidligt i vores undersøgelser. De ender med at blive narkomaner eller alkoholikere og bruger måske rusmidler, allerede når de er 10-12 år.

Rusmidler - det mindste problem
Ud fra sine interviews med unge mener Mads Uffe Pedersen, at et stort alkoholforbrug kan hænge sammen med, at mange unge er forvirrede eller stressede, har lav selvtillid og måske ikke klarer sig godt i skolen.

- For en meget stor del af de unge med misbrug er rusmidlerne deres mindste problem. Bliver de stabiliseret, får job eller læreplads, oplever vi, at de stopper eller reducerer deres forbrug, siger han og peger på, at der på det område er sket meget i behandlingen af unge.

- For 6-7 år siden var der kun lidt spredte tilbud i nogle af de store byer, men nu har over 30 kommuner et sted for unge, hvor man ikke kun ser problematikken omkring rusmidler, men på helheden, så man også inddrager sociale og psykiske problemer.

Han tilføjer, at mange af de ”besværlige unge” var man måske slet ikke kommet i kontakt med, hvis ikke deres misbrug havde fået forældre og sociale myndigheder til at vågne op.

Fokus på stoffer
Ifølge Mads Uffe Pedersen er der helt klart mere fokus på stoffer end på alkohol - både i forskning og behandling. Han peger på, at behandlingen af stofmisbrug fylder mest, på trods af at der ”kun” er ca. 30.000 afhængige af stoffer mod 130.000 alkoholafhængige. Juridiske aspekter som illegalt marked og organiseret kriminalitet er også med til at gøre stoffer mere synlige.

- Som samfundsproblem forholder man sig anderledes til det end til alkohol, som er blevet en form for ”normaliseret” problem. For meget hash er blevet signal om, at der er brug for behandling. Et voldsomt forbrug af alkohol er stort set aldrig et signal, for dermed ligner man bare så mange andre i sin aldersgruppe.

Lange udsigter
Mads Uffe Pedersen vurderer, at alkoholkulturen blandt danske unge vil fortsætte uden de store ændringer. Forældre og politikere er nemlig selv en del af en kultur, hvor det er op til en selv, om man vil drikke - og hvor meget.

- Efter min mening har man fra politisk hold reelt ikke villet gøre noget ved, at danske unge drikker for meget. Man kunne med sindsro sætte pris og aldersgrænser op og begrænse købsmulighederne. Det ville gøre en forskel. Danske politikere kan lave lige så mange forebyggelseskampagner, som de har lyst til. Så længe de ikke tager problemet alvorligt, kommer det aldrig til at hjælpe noget som helst.

Mads Uffe Pedersen er aktuel som redaktør af bogen "Unge, rusmidler og sociale netværk" sammen med Torsten Kolind. Bogen er netop udkommet på Århus Universitetsforlag.

Bogen samler den nyeste viden fra Center for Rusmiddelforskning. Målet er ikke at give handlingsanvisninger og anbefalinger, men at skabe indsigt i de unges - og forældrenes - overvejelser og erfaringer.

Artiklerne tager udgangspunkt i, at rusmidler på godt og ondt er en betydningsfuld del af de sociale sammenhænge, unge mennesker indgår i, og leverer dermed et godt grundlag for rådgivning af unge.

På baggrund af interviews, deltagerobservationer og spørgeskemaer kortlægger bogens artikler det komplekse sociale spil omkring brugen af rusmidler. Undersøgelserne viser, at unge bruger deres fest- og drikkepraksis til at iscenesætte et tilhørsforhold til bestemte vennegrupper og værdier - og lægge afstand til andre. Bogen fokuserer desuden på emner som børn og forældres forhandlinger af regler vedrørende alkohol, den sociale dynamik i misbrugsramte familier og betydningen af rusmiddelguiders sprogbrug.

Der er bidrag af Jakob Demant, Karen Elmeland, Dorte Hecksher, Morten Hesse, Torsten Kolind, Mads Uffe Pedersen, Signe Ravn, Morten Hulvej Rod, Anders Sonne, Sébastian Tutenges, Susanne Villumsen og Leif Vind.

 

Artiklen er trykt i papirudgaven af Magasinet RUS nr. 3, 2010 som en del af temaet Unge og rusmidler