magasinet-rus.dk

Unge skrumpehjerner

Udskriv

”Det er et stort problem, at de unge drikker så meget, når den nye undersøgelse så klart dokumenterer, at hukommelsescenteret står af på det. Det understreger, at alkohol er en cellegift for hjernen”. Jakob Ulrichsen, overlæge og speciallæge i psykiatri

Unge aber, som fik serveret alkohol hver dag i næsten et år, fik massive skader på deres hukommelsescenter. Også unge mennesker kan få hjerneskader af alkohol.

Det anerkendte videnskabelige tidsskrift, Proceedings of the National Academy of Sciences, har for nylig offentliggjort, hvad 11 måneder med alkohol ad libitum i en time om dagen gjorde ved fire unge rhesusabers hjerne og helt specifikt deres hukommelsescenter, hippocampus.
Alkoholpåvirkningen fik hukommelsescenteret til at svinde ind. Dels ved at hæmme hjernens neurale stamceller, som skulle danne nye nerveceller (neuroner) i den udviklende hjerne, og dels ved at skade forbindelserne mellem de eksisterende neuroner. Det medfører reduceret mental kapacitet.

Unge menneske-hjerner
- Det er en fantastisk god undersøgelse, som hjælper til med at tegne et mere fuldkomment billede af, hvordan alkohol skader den ungdommelige hjerne, siger professor Milena Penkowa.
Hun er dr. med og ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og fortsætter:
- Da aber er menneskers nærmeste slægtninge, er det meget sandsynligt, at unge mennesker med et stort og vedvarende alkoholforbrug får den samme type hjerneskade. Skader på stamceller i hippocampus kan få betydning for blandt andet indlæring og hukommelse.

Undersøgelsen
Det er amerikanske forskere fra ”The Scripps Research Institute i Californien”, som har gennemført det 11 måneder lange forsøg med syv rhesusaber med en alder på 4-5 år. Det svarer alders- og udviklingsmæssigt til unge mennesker i teenagealderen.
Fire af aberne fik serveret en daglig alkoholisk drink med citrussmag, mens de tre andre kontrolaber fik serveret den samme drink uden alkohol i den 11 måneder lange periode. Aberne havde adgang til at drikke en time om dagen, og de fire aber, som var forsynet med den ægte vare, drak, til de blev berusede.
Blodprøver afslørede blandt andet, at de havde så høj en promille, at de overskred den tilladelige grænse for at kunne køre en bil i vores verden. Alkoholmængden var afstemt således, at den svarede til den mængde alkohol, som unge mennesker ville sætte til livs, hvis de gik på hårde drukture hver weekend.

Daglig cocktail giver hjernesvind
To måneder efter den sidste drink blev de syv forsøgsaber aflivet under bedøvelse, og hjernerne blev analyseret til mindste detalje med forskellige analysemetoder i laboratoriet.
Analyserne afslørede som sagt, at alkoholen beskadigede hjernens stamceller, som er helt centrale for, at hukommelsescenteret udvikler sig rigtigt og blandt andet bliver udstyret med det rette antal hjerneceller.
- Hippocampus er en meget plastisk del af hjernen. Det vil sige at, når vi lærer noget nyt såsom at hoppe over en barre i atletik eller tilegner os et nyt sprog, så vokser den, siger Milena Penkowa og fortsætter:
- Omvendt hvis man vælger at være inaktiv, uudfordret og blot bruger tiden på at kigge ud ad vinduet, skrumper hjernens hukommelsescenter ind. Hvis abeforsøget kan overføres direkte til mennesker, betyder det, at teenagere med et meget stort alkoholforbrug speeder den destruktive proces op.

Hjernen skrumper
De opsigtsvækkende resultater på rhesusaberne kommer som sådan ikke bag på Milena Penkowa. Hun henviser blandt andet til en undersøgelse, som blev offentliggjort i februar i det videnskabelige tidsskrift Alcohol. Her afslørede obduktioner af døde mennesker, at de som havde haft et højt, vedvarende alkoholforbrug gennem livet, havde et hukommelsescenter, som var skrumpet ind i forhold til det, som man fandt hos ikke-alkoholiserede personer.
- I den undersøgelse kunne man ikke udelukke, at der også var nogle andre faktorer end alkohol, som havde spillet ind. Men i det aktuelle, kontrollerede forsøg på aber kunne man specifikt påvise de hjerneskader og den degeneration, som alkoholen forårsagede, siger Milena Penkowa.

Besynderlig alkoholpolitik

At massive drukture går ud over hjernens funktion hos unge mennesker er ifølge Milena Penkowa allerede kendt. Studier har for eksempel vist, at et vedvarende overforbrug af alkohol kan gå ud over de unges intellekt, dømmekraft og sunde fornuft.

Milena Penkowa undrer sig over, at der er så fri adgang til alkohol, og at lavalderen for at købe alkohol er 16 år.
- Teenageårene udgør en relativt sårbar periode i forhold til hjernens endelige udvikling og modning, og det er et tidspunkt, hvor mange biologiske brikker skal falde på plads. Og det er præcis i denne periode, at de unge eksperimenterer mest med store mængder alkohol, hvilket kan trække udviklingen af hjernevævet i den forkerte retning, siger Milena Penkowa.
Overlæge og speciallæge i psykiatri Jakob Ulrichsen fra Ulrichsens klinik bakker det synspunkt op og kalder den danske drukkultur for bekymrende.
- Det er et stort problem, at de unge drikker så meget, når den nye undersøgelse så klart dokumenterer, at hukommelsescenteret står af på det. Det understreger, at alkohol er en cellegift for hjernen, siger Jakob Ulrichsen.

Går ud over IQ
At massive drukture går ud over hjernens funktion hos unge mennesker er ifølge Milena Penkowa allerede kendt. Studier har for eksempel vist, at et vedvarende overforbrug af alkohol kan gå ud over de unges intellekt, dømmekraft og sunde fornuft.

- I funktionelle studier på forsøgsdyr har man observeret, at der er en klar sammenhæng mellem de alkohol-betingede skader, som man se på hjernen med et mikroskop, og den adfærd, som forsøgsdyret udviser, siger Milena Penkowa.

- Med andre ord har alkohol nogle effekter på aber, som minder om dem, der ses hos alkoholpåvirkede mennesker.

Artiklen er venligst stillet til rådighed af journalist Lasse Foghsgaard og web-magasinet videnskab.dk – den har været bragt på videnskab.dk den 1. juni 2010.
Af pladshensyn har vi redigeret enkelte steder. Redaktionen.