magasinet-rus.dk

Forside Politik EU Pres på Danmark for stramning

Pres på Danmark for stramning

Udskriv

EU’s alkoholstrategi udløber i 2012, hvor Danmark har formandskabet. NGO’erne håber på en dansk satsning

Det svenske EU-formandskab satte fokus på alkoholpolitikken i EU sidste efterår. I den europæiske alliance for alkoholpolitik, Eurocare, håber Logo - det danske formandskablederen, Mariann Skar, at det danske EU-formandskab i foråret 2012 følger op. Det danske EU-formandskab har således en stor mulighed for at påvirke politikken, da EU’s alkoholstrategi fra 2006 netop udløber til den tid og en ny ventes vedtaget.

-    Det er en enestående mulighed for at følge op på de nuværende strategi, der er for ukonkret. Vi har brug for, at der nu kommer klarere regulering og ikke kun især oplysning, siger Mariann Skar.

Endnu har Sundhedsministeriet dog ikke noget overblik over alle de danske prioriteter for det kommende formandskab. I ministeriet hedder det, at det er for tidligt at komme med noget bud på, hvad Danmark vil gøre på alkoholområdet. Der bliver imidlertid nogle bundne opgaver i halvåret for det danske EU-formandskab. Da alkoholstrategien udløber, kan en ny strategi blive en af dem.

I Kommissionen er man endnu ikke langt med forslag til en ny strategi, og der er intet på alkoholområdet i den plan for Kommissionens udspil for 2011, Kommissionen netop har vedtaget.

Mere oplysning
IKit Broholm, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen siger specialkonsulent Kit Broholm, at styrelsen stadig satser på oplysning om alkoholens skadelige følger. Det er blandt andet alt for få, der ved, at et stort alkoholforbrug øger risikoen for kræft og omkring 60 andre sygdomme. Samtidig vil man i Danmark satse på at få samarbejdet mellem kommuner, skoler, ungdomsklubber og forældre intensiveret.

De unges massive alkoholforbrug er fortsat et kæmpe problem, hvor knap 1700 unge under 20 år årligt kommer på hospitalet med alkoholforgiftning, og hvert fjerde dødsfald blandt 15-29-årige drenge og unge mænd kan forbindes med alkoholmisbrug. Derfor ønsker man en debat lokalt om at få alkohol eller misbruget ud af skolefester og fester i ungdomsklubber og steder, hvor de unge samles.

-    Vi vil også gerne have mere fokus på det ’passiv drikkeri’. Vi kender nu faren ved passiv rygning, men vi er ikke på samme måde opmærksomme på drikkeriet, der rammer uskyldige, siger Kit Broholm.
Vigtigheden af forebyggelse er dermed noget af det, som Danmark vil pege på i EU-samarbejdet. Forebyggelsen kan blandt andet ske gennem lokalt samarbejde, hvor der opbygges en alkoholpolitik og her er i dialog med både borgerne og institutionerne for at begrænse forbrug, opspore problemer og støtte tidlig behandling.

EU’s nuværende strategi
cult reklameEU’s strategi fra 2006 tager flere af de problemer op. Den har fem hovedtemaer, der primært koncentrerer sig om at beskytte de unge, børnene og også de ufødte. Hvert år fødes i Europa omkring fem millioner børn med skader, der stammer fra moderens forbrug af alkohol.
Strategien arbejder også i forhold til alkohols indflydelse på trafikulykker samt forebyggelse på arbejdspladser med opfordringer til at udarbejde en alkoholpolitik. Oplysning og dokumentationen af de skader, der er ved et for stort forbrug, er også elementer i strategien.
Alkohol indgår desuden i EU’s folkesundhedsprogrammer, og Kommissionen lægger op til, at landene udarbejder handlingsplaner og udveksler erfaringer om metoder til bekæmpelse af skadeligt forbrug.

Strammere regler
Men der bør efter Eurocares opfattelse være en langt strammere lovgivning over for den måde, alkohol markedsføres på. På det punkt kunne landene efter Mariann Skars opfattelse lære af Frankrig, hvor der ikke reklameres ved sportsarrangementer og rockkoncerter.
- Hvor der er regler for blandt andet markedsføring, ser vi ofte, at straffen for at bryde dem er latterligt små. Det må være straffe, der står i forhold til omsætningen. Ellers virker de ikke, siger Mariann Skar.
Også Verdenssundhedsorganisationen, WHO, foreslår en global alkoholstrategi, der netop lægger op til konkrete forslag. Organisationen foreslår lovgivning, der  griber ind i markedsføringen, sponsorvirksomhed og med forbud mod markedsføring, som er rettet mod børn og unge. Også på de nye medier som Facebook og Twitter.

Dansk cult bliver ungdomsstil
Genre-billede, unge og alkoholHvor langt firmaer går med fremstød mod unge i også de nye medier, er den alkoholmættede danske energidrik CULT Shaker et godt eksempel på. Den er på Facebook, med en særlig cultparty.com-side, hvor CULTs produkter markedsføres med oversexede billeder og som en del af ungekulturen.
Selv om Danmark har hævet aldersgrænsen i flere omgange for de unges køb af alkohol, kan de 16-årige stadig frit købe øl og vin og de særlige ”ungdomsdrikke” som CULT Shaker med et alkoholindhold som en stærk øl og en smag som Ribena-saft.

-    Der bør være langt større opmærksomhed om produkter, der er rettet direkte mod ungdommen. Her bør man virkelig se på markedsføringslovene i en ny EU-strategi, siger Mariann Skar.

Hun mener ikke, at det er nok med en strategi, hvor EU samler oplysninger og data, selv om der stadig er behov for det. Og det er ikke nok, at EU lægger op til handlingsplaner, når kun halvdelen af landene vedtaget handlingsplaner med en klar strategi. Danmark hører i øvrigt til et af de lande, som endnu ikke har udarbejdet en alkoholhandlingsplan.

Det danske EU formandskab afvikles i første halvår af 2012.

Læs mere om EU’s nuværende alkoholstrategi her.

Artiklen er fra RUS 4, 2010 som udkom medio december