magasinet-rus.dk

Forside

KL: Psykiatrien vender ryggen til de psykisk syge stofmisbrugere

Udskriv

Kommunernes Landsforening kritiserer offentligt regionerne for den mangelfulde behandling af psykisk syge stofmisbrugere.

Kritikken kommer efter at KL  har været i kontakt med lederne på en række kommunale misbrugscentre over hele landet, som bekræfter tendensen til, at stofmisbrugere med psykiske lidelser afvises i det regionale behandlingssystem. Begrundelsen for afvisningerne er, at misbrugeren skal være stoffri, før psykiatrien vil påbegynde en udredning og behandling.

-  Den begrundelse er ikke holdbar, dels fordi meget væsentlige dele af udredningen handler om tiden før misbruget, dels fordi de allersvageste borgere på den måde bliver svigtet, siger direktør Torben Kjærgaard, KL.

Her på siden har blandt andet rusmiddeleksperten - og psykiater -  Henrik Rindom kritiseret psykiatrien for at lade de psykisk syge misbrugere køre rundt i svingdørene til behandling, og i dagbladet Politiken bekræfter socialoverlæge i Københavns Kommune, Peter Ege, kritikken af psykiatrien:

-   Hvis man er psykisk syg og tager rusmidler, er man stadig syg og har ret til psykiatrisk behandling. Men af historiske grunde ønsker psykiatrien ikke at tage sig af mennesker, der bruger illegale stoffer. Det er noget pjat.

Mangel på tilbud
Peter Ege oplyser, at der i København er et ambulatorium og et opsøgende psykoseteam for mennesker med misbrug og sindslidelse. Men der er lang vej endnu, mener han. Blandt andet falder misbrugere med ADHD ud.

Desuden lukker Region Hovedstaden til sommer 54 sengepladser på en specialafdeling  for mennesker med dobbeltdiagnose på det psykiatriske hospital Sct. Hans - den eneste afdeling af sin art. Lukningen sker som et led i en spareplan. (Se omtalen i RUS her).

I KL peges der på, at det både menneskeligt og økonomisk er meget dyrt, når en gruppe misbrugere  reelt ikke får den rette behandling og dermed ikke bliver hjulpet ud af deres misbrug.

-  Vi ser, at stadig flere kommuner i frustration og afmagt enten selv begynder at finansiere udgiften til den psykiatriske udredning af målgruppen eller får finansieringen via Socialministeriets puljer. Det er ikke en holdbar løsning, at kommunerne skal sørge for en opgave, som regionerne har fået penge til at varetage. Og puljer sikrer ikke en varig finansiering, siger Torben Kjærgaard, direktør i KL.

Afdelingschef i Region Sydjylland, Anette Bækgaard, peger i Politiken på, at der er initiativer i gang, som skal forhindre at psykisk syge misbrugere tabes mellem flere stole:
-  Vi har i vores region lavet samarbejdsaftaler med kommunerne om, at vi har et fælles problem med en patientgruppe, der bestemt er meget bøvlet. Vi arbejder blandt andet med, hvor afgiftede unge skal være for at kunne få psykiatrisk hjælp. Tidligere har vi sagt tre måneder, men det kunne vi se ikke lykkes for ret mange, så vi prøver at lempe kravet, fortæller Anette Bækgaard.

Se også temanummer om psykisk syge misbrugere,  Magasinet RUS, 2/2010