magasinet-rus.dk

Forside

Gode ideer til kommunernes arbejde med børn i alkoholfamilier

Udskriv

Sådan kan en familieorienteret indsats føres ud i livet, foreslår Sundhedsstyrelsen i ny udgivelse.

God praksis i kommunerne med tidlig opsporing, familieorienteret alkoholbehandling og daglig støtte til børnene i skole og daginstitution bliver beskrevet i en ny udgivelse fra Sundhedsstyrelsen ”Børn i familier med alkoholproblemer – gode eksempler på kommunal praksis”.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med 79 kommuner i satspuljeprojektet ”Børn i familier med alkoholproblemer” udviklet metoder, materialer og eksempler på, hvordan en familieorienteret indsats i forbindelse med alkoholproblemer kan udføres i et samarbejde mellem den kommunale sundhedstjeneste, den pædagogiske sektor, socialsektoren og alkoholbehandlingssektoren.

I projektet har kommunerne arbejdet med implementering af en samlet strategi med syv delelementer. Viborg Kommune har høstet erfaringer med, at det både menneskeligt og økonomisk er effektfuldt.

Med udgivelsen tilbydes kommunerne redskaber og erfaringer til at kvalitetsudvikle deres indsats over for børn og forældre i familier med alkoholproblemer.

Materialet kan ses her.

Kilde: Sundhedsstyrelsen