magasinet-rus.dk

Forside Politik National Mindre alkohol – mere samfund

Mindre alkohol – mere samfund

Udskriv

Ny organisation på alkoholområdet vil udfordre den danske alkoholkultur. Vi har talt med formanden, som synes, de unge bliver svigtet

 

Anette Søgaard Nielsen, formand for Alkohol & SamfundMed sloganet ”Mindre alkohol – mere samfund” inviterer Alkohol & Samfund fagfolk fra forebyggelses- og behandlingsområdet, frivillige fra foreningslivet, politikere og andre debattører til en dialog om, hvordan vi kan bevare og udvikle det ”gode liv”.
Alkohol & Samfund er en ny uafhængig ngo, der vil udfordre alkoholkulturen, nedbryde tabuer og gøre op med vaneforestillinger.

National dialog om alkohol
- Initiativtagerne til Alkohol & Samfund synes, der mangler en platform, hvor vi kan snakke om den måde vi bruger alkohol på – uden at blive formynderiske og uden at være lyseslukkere. Hvor man kan tale om, hvordan vi kan drikke alkohol på en god måde, og hvordan vi kommer af med alle de
skader, som opstår, fordi alkohol er kommet til at fylde alt for meget i vores fælles liv i dag, siger organisationens formand Anette Søgaard Nielsen, der er en kendt skikkelse på behandlingsområdet, både som mangeårig leder af alkoholbehandlingen i Odense og som forsker på Statens Institut for Folkesundhed.
- Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men eet af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os selv skade, det er i virkeligheden på alkoholområdet, siger Anette Søgaard Nielsen. 
Hun har arbejdet med alkoholbehandling i 20 år og undrer sig til stadighed over, hvor svært det er at italesætte holdninger og synspunkter på alkohol.

- Vi ser åbenbart ikke, at det er afvigende i forhold til resten af verden, at vi lader vores unge drikke så tidligt og så meget.

- Det bliver næsten altid til en individuel dialog mellem én selv og en anden, det bliver ikke hævet op og bliver en dialog på et samfundsniveau, hvor det jo også hører hjemme.

De unge svigtes

Dilemmaet er mest iøjnefaldende i vores holdning til børn og unges rekordhøje alkoholforbrug, mener Anette Søgaard Nielsen.
- Én af de rigtig gode ting ved det danske samfund er, at vi er meget accepterende og stoler på den enkeltes evne til selv at kunne sortere i tingene og tage stilling, siger hun.
- I forhold til børn og unge betyder det, at vi på den ene side har nogle meget selvkørende unge, som selv skal tage stilling til mange ting meget tidligt, blandt andet hvornår de kan begynde at drikke og hvor meget. På den anden side skal de kunne sejle op i mod et massivt drikkepres fra alkoholindustrien og en våd alkoholkultur blandt de voksne. Det er en ulig kamp, mener Anette Søgaard Nielsen og efterlyser klare holdninger hos de voksne danskere, blandt andet i forhold til aldersgrænser for unges brug af alkohol.

- Hvis vi gerne vil passe på det gode i alkoholkulturen, er vi nødt til at fjerne det, som i virkeligheden skader den. Der er masser af omkostninger, både menneskelige og økonomiske, når vi lader alkoholen fylde så meget,

- Vi ser åbenbart ikke, at det er afvigende i forhold til resten af verden, at vi lader vores unge drikke så tidligt og så meget.  Selv om forskerne fortæller os, at det kan skade de unges fysiske udvikling, deres hjerner og indlæring, og slå dem ihjel i trafikken, så vælger vi som samfund at vende det blinde øje til. Forældrene får hele ansvaret, og der gribes til forebyggelse, som ikke virker specielt effektivt.
Anette Søgaard Nielsen understreger, at hun ikke taler som fagperson på forebyggelsesområdet, men snarere som en bekymret borger.
- Det må da være et fælles ansvar at fjerne drikkepresset og få alkohol ud af de sammenhænge, hvor børn og unge færdes. Ud af sportsarrangementer, ud af skolearrangementer – og ud af fredagsbaren på gymnasierne og ungdomsuddannelserne. Og effektiv håndhævelse af reglerne burde være en selvfølge, siger hun og slår med hele sin faglige ballast fra behandlingsområdet fast, at alkohol er alt for farligt et stof til, at man skal slippe det ud blandt unge under 18 år.
- Det er ikke ordentligt overfor de unge, og jeg synes, vi svigter dem, siger hun.

Det folkelige billede
Gennem sine mange år på behandlingsområdet har Anette Søgaard Nielsen med undren set, at der langt ind i politiker- og embedsmandskredse har dannet sig et mærkeligt billede af, hvad det vil sige at have et alkoholproblem.
- Det er et folkeligt billede af, at der er en masse mennesker, som drikker med stor glæde og det kan de fint styre. Og så er der – ”pling” - en afgrund over til en helt afgrænset, lille gruppe som har en svær-svær afhængighed og er socialt udstødte og sidder på bænken. Det på trods af at de fleste i deres omgangskreds har nogen, som de kan se drikker for meget og som de er bekymrede for og ikke ved, hvad de skal stille op med.  Alligevel er der denne uendeligt levedygtig forestilling om, at der slet ikke er nogen sammenhæng.
Hun håber, at Alkohol & Samfund også kan blive den platform, hvor man kan tale om, at det i bred forstand kan ske for enhver – at man uden at være socialt udsat kan havne i et overforbrug som kan føre til misbrug og afhængighed.

Hører til i fritiden
Der har i årtier været kørt oplysningskampagner, som advarer mod for stort alkoholforbrug. Alligevel drikker danskerne pænt meget. Er det ikke på tide at se i øjnene, at danskerne har den alkoholkultur, de gerne vil have og værdsætte den i al dens afslappethed?
- Hvis vi gerne vil passe på det gode i alkoholkulturen, er vi nødt til at fjerne det, som i virkeligheden skader den. Der er masser af omkostninger, både menneskelige og økonomiske, når vi lader alkoholen fylde så meget. Vi må gøre op med os selv, hvor alkohol hører hjemme, svarer Anette Søgaard Nielsen og sammenfatter selv svaret i et enkelt ord: fritiden.

- Danmark er jo et af de få europæiske lande, som ikke har en national handleplan for, hvordan vi vil håndtere det store alkoholforbrug herhjemme. Det er uklogt.

- Alkohol skal væk fra trafikken, væk fra arbejdspladserne, væk fra uddannelsesstederne og væk fra de steder, hvor børn færdes. I stedet hører den til i vort fritidsliv, og i en langt mere begrænset og afslappet mængde end i dag.
Det vil også kræve politisk handling, og en national alkoholhandleplan står derfor meget højt på ønskesedlen hos den ny organisation, siger Anette Søgaard Nielsen.

Alkoholhandleplan
- Danmark er jo et af de få europæiske lande, som ikke har en national handleplan for, hvordan vi vil håndtere det store alkoholforbrug herhjemme. Det er uklogt. Derfor har Alkohol & Samfund sat gang i en række møder, som gerne skulle føre til, at der sker noget på det felt, fortæller Anette Søgaard Nielsen.
Den ny organisation har desuden været med til at arrangere to konferencer i marts – Alkoholkonference 2012 på Christiansborg og Alcohol in the European Union sammen med verdenssundhedsorganisationen, WHO.
- Der er meget stor viden om, hvad der virker i alkoholforebyggelsen. Den viden skal vi være med til at få politikerne til at handle på – men uden den folkelige opbakning lykkes det ikke. Det bliver en af vores vigtigste opgaver at få nedbrudt tabuerne og vaneforestillingerne, siger Anette Søgaard Nielsen.

Alkohol & Samfund er landsdækkende og uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. Organisationen vil skabe opmærksomhed og debat om alkoholkulturen for at nedsætte alkoholforbruget. Siden 1. januar har Alkohol & Samfund drevet Hope-rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad (overvågning af alkoholmarkedsføring). Kilde: www.alkohologsamfund.dk