magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Markedsføring Vi spiller Sorteper med de unges helbred

Vi spiller Sorteper med de unges helbred

Udskriv

Det må være et fælles ansvar at gøre op med drikkepresset på vore børn og unge, mener nyt forældrenetværk.

Morten SkovstedDrikkepresset på de unge skal væk og hele alkoholkulturen må forandres, hvis der for alvor skal gøres noget ved det store alkoholforbrug blandt unge danskere. Det er der udbredt enighed om herhjemme. Men når ansvaret for at gøre noget skal placeres, kniber det mere med enigheden. Og det er et kæmpe svigt af vore børn og unge, mener Morten Skovsted, far til fire og talsmand for Forældrenetværket under Alkohol & Samfund.
Det, der burde være et fælles ansvar, er i stedet blevet til et spil, hvor de ansvarlige spiller Sorteper med problemet.
- Alle skubber ansvaret videre. Sundhedsministeren siger, at det er kommunernes ansvar. Kommunerne og mange andre aktører siger, at det er forældrenes ansvar. Og sådan kører man rundt med Sorteper, som til sidst havner hos forældrene. Det bliver så deres ansvar at hamle op med en alkoholkultur, som er løbet helt af sporet.  Det er ikke rimeligt, siger talsmanden.

Forældrene lades i stikken
Morten Skovsted understreger, at han og Forældrenetværket er enige i, at det bestemt også er et forældreansvar at sejle op mod børnenes tidlige alkoholdebut og et drukorienteret alkoholforbrug. Derfor er et af netværkets hovedformål at udveksle ideer til, hvordan man som forældre takler en våd alkoholkultur omkring børnene.
- Men som forældre bliver vi ladt i stikken, hvis dem, der tjener penge på alkoholkulturen ikke bliver begrænset i deres udfoldelse, hvis politikerne ikke vil lovgive og hvis resten af samfundet, f.eks. skoleledere, ikke bakker op.  

'Der er ikke vandtætte skotter mellem det ’ufarlige og hyggelige’ alkoholforbrug på den ene side, og så det dårlige og skadelige på den anden.
Som forældre bliver vi ladt i stikken, hvis dem, der tjener penge på alkoholkulturen ikke bliver begrænset i deres udfoldelse, hvis politikerne ikke vil lovgive og hvis resten af samfundet, f.eks. skoleledere, ikke bakker op'. Morten Skovsted, talsmand

Navnlig alkoholindustrien spiller en stor rolle i drikkepresset på børn og unge, mener Morten Skovsted.
- Enhver industri har jo som primært formål at tjene penge. Det er nu en gang præmisserne, men det er præmisser, som vi må kræve, at politikerne sætter grænser for. Når der bliver lavet reklamer, som appellerer til børn og unge, er det, fordi det virker. Så meget desto mere grund er der til at begrænse det. Når der bliver reklameret for alkohol i forbindelse med sportsbegivenheder, og når alkoholproducenterne i det hele taget gerne vil associeres med sport, er det jo, fordi det virker. Derfor skal det begrænses, opfordrer Morten Skovsted.

Forældrenetværket under Alkohol & Samfund er åbent for alle forældre og bedsteforældre.
Det er gratis at være en del af netværket.
Formålet er
- at give forældre mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer med hinanden omkring børns og unges alkoholforbrug
- at formidle viden om børn og unges alkoholforbrug for derved at højne vidensniveauet og debatten
- at etablere en vægtig stemme på vegne af de mange forældre, der er betænkelige over de danske børn og unges alkoholforbrug, så politikere og andre beslutningstagere påvirkes til også at sætte emnet på dagsordenen
Læs mere om Forældrenetværket på www.alkohologsamfund.dk og på Facebook.

Han henviser til, at der internationalt er dokumentation for, at alkoholreklamer får de unge til at begynde at drikke tidligere – og de som allerede drikker, drikker mere, når de udsættes for alkoholreklamer. Ansvaret for at handle på den viden, kan kun placeres et sted, mener han.
- Det lovgivningsmæssige ansvar i forhold til at begrænse drikkepresset fra den massive markedsføring, må politikerne påtage sig, også selv om de må forventes at blive presset. Og jeg kan slet ikke forstå, at vi i Danmark som det ene af tre lande i Europa ikke har en national handlingsplan på området.

Indgroede vaner kan ændres
Men det er ikke kun politikere og forældre, som må tage et medansvar for at ændre på den våde kultur, mener Morten Skovsted. Selv om danskerne har vænnet sig til, at alkohol er til stede overalt i hverdagen, må alle voksne, som omgås børn og unge, gøre op med vanetænkningerne omkring alkohol.
- Vi er nødt til at se nærmere på forestillingen om, at man kan adskille det gode og det dårlige alkoholforbrug. Der er ikke vandtætte skotter mellem det ’ufarlige og hyggelige’ alkoholforbrug på den ene side, og så det dårlige og skadelige på den anden.
Når de voksne f.eks. tager en hyggebajer efter fodboldkampen eller ved grillen i haven eller til arbejdslørdagen på vejen, er det i sig selv helt fint og ja, en ægte hyggebajer. Men samtidig signalerer man til de børn, der ser på, at når de voksne skal hygge sig, skal der knappes en bajer op. På samme måder, når man med gode venner deler en flaske vin til den gode mad: Det er der i sig selv intet galt med, men det indgår igen i et billede af en kultur, hvor alkohol og hygge forbindes på en måde, så de kommer til at ligne hinandens forudsætninger

Morten Skovsted og de øvrige medlemmer af Forældrenetværket er godt klar over, at der ligger et stort arbejde i at ændre på den danske alkoholkultur. For tæt op ad billedet med hygge og alkohol ligger ideen om, at alkohol er en vigtig del af dansk kultur.
- Men enhver kultur kan ændres. Indtil 1915 var det en del af danske kultur, at kvinder ikke havde valgret. Den kultur valgte vi at ændre, fordi vi syntes, den var forkert, hvor indgroet den end var.
Jeg tror på, at danskerne ønsker en anden alkoholkultur. Så jeg tror også på, at der kan ske et skred, hvis vi alle tager et medansvar for at ændre vanerne, siger Morten Skovsted.
Forældrenetværket presser på for at holde debatten om unge og alkoholkulturen i gang. Senest har netværket været medarrangør af alkoholkonferencen ’Markedsføring og drikkepres på børn og unge’ på Christiansborg.

 

Relaterede artikler