magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Alkoholfagligt Forum: Lad os nu komme videre

Alkoholfagligt Forum: Lad os nu komme videre

Udskriv

Alkoholbehandlingen har brug for nationale retningslinjer og samarbejde

altSiden amterne blev nedlagt og ansvaret for alkoholbehandlingen overgik til kommunerne har de lærde diskuteret, om det nu også var en god beslutning. Lagde kommunerne ikke for meget vægt på den socialfaglige indsats og glemte den sundhedsfaglige? Havde man overhovedet den nødvendige ekspertise til at løse så kompleks en sygdom som alkoholafhængighed? Gentagne undersøgelser har sat fingeren på mangelfulde/problematiske områder i den kommunale varetagelse af opgaven – og en række fagfolk med Lægeforeningen i spidsen har pegede på, at alkoholbehandlingen bør flyttes over i regionerne, så den sundhedsfaglige vinkel kan blive styrket.
Fra kommunal side er det ofte blevet det påpeget, at amternes varetagelse af behandlingen jo også havde sine svagheder, og at manglen på psykiatere vil gøre det umuligt for regionerne at løse opgaven kvalificeret.
Både KL og Danske Regioner er kommet med konkrete forslag til, hvad der er væsentligt for god alkoholbehandling – forslag, som lægger sig i fin forlængelse af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kom med for snart 5 år siden.   
Problemet er bare, at begge parter i deres iver for at beholde/overtage området binder en masse energi i frugtesløse diskussioner og trakasserier, som ingen har gavn af.
Men for borgere med alkoholproblemer er det indholdet og ikke, hvem der driver behandlingen, som er vigtig.

Ikke enten-eller
Pointen er jo, at det hele kan ikke klares med medicin og læger og sygeplejersker alene – der skal også arbejdes med den kognitive omstrukturering, med motivation og støtten til det liv, borgeren gerne vil leve. På samme måde kan man heller ikke nøjes med socialfaglige tiltag, når alfa og omega er en ordentlig afrusning og efterfølgende psykiatrisk indsigt. Derfor kan enten-eller retorikken kun bruges til tydeliggøre pointer. Vi er nødt til at tale meget bredere og mere konstruktivt om det.
Lad os til en start få nogle nationale retningslinjer, som alle leverandører skal leve op til. Lad os derefter se på, hvilke muligheder vi har for at leve op til kravene lokalt. Og der er mange:
Vi kan sikre den psykiatriske ekspertise gennem samarbejde mellem den ambulante behandling og socialpsykiatrien. Vi kan sikre volumen gennem samarbejde med nabokommunen, og vi kan sikre fastholdelse i behandlingen gennem samarbejde med bostøtten. Vi kan sikre den sundhedsfaglige kvalitet gennem samarbejde med almen praksis – og relevante indsatser overfor psykiske lidelser kan sikres gennem samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri. Der er masser af muligheder for at kvalificere behandlingen lokalt.
Hvordan det faglige indhold sikres, er der formentlig mange ideer til. At det faglige indhold skal sikres og være ensartet i det ganske land, kan der ikke herske tvivl om.

Synspunktet er skrevet af Anette Søgaard Nielsen, Odense, Jens K. Nielsen, Esbjerg, og Dan Stefan Nielsen, Faxe, på vegne af Alkoholfagligt Forum (AFF).
AFF er et landsdækkende netværk af ledere med fagligt ansvar for den offentligt finansierede behandlingsindsats på alkoholbehandlingsområdet.
Netværket arbejder for at fremme evidensbaseret praksis i den offentlige alkoholbehandling. Målet er, at al offentligt finansieret behandling tilbydes på et fagligt vidensforankret grundlag.