magasinet-rus.dk

Forside

Berøringsangst over for misbrug

Udskriv

Berøringsangst over for misbrugSocialt udsatte personer oplever at blive nedladende behandlet i sundhedsvæsenet, hvilket i sidste ende kan føre til, at de holder sig væk på trods af alvorlige helbredsproblemer.

Det er ikke altid nogen god oplevelse for misbrugere at komme i kontakt i sundhedsvæsenet. De føler ikke, de bliver taget alvorligt, og kan opleve nedladenhed og dårlig behandling, hvad der resulterer i en stor mistillid til sundhedssystemet.

Også venlighed og forståelse
Andre har en mere positiv oplevelse og siger, de er blevet mødt med venlighed og forståelse, selvom de er misbrugere og/eller hjemløse.

Det fremgår af en ny rapport ”Dårligt liv – dårligt helbred. Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed”, som Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed står bag. Det er en interviewundersøgelse, som følger op på rådets undersøgelse SUSY UDSA T fra 2007, der dokumenterede, at socialt udsatte har et markant dårligere fysisk og psykisk helbred end befolkningen som helhed.

Hyppig kontakt til sundhedsvæsenet
Det betyder også, at denne gruppe har hyppigere kontakt til sundhedsvæsenet. Godt 17 procent af deltagerne i SUSY -undersøgelsen har været indlagt på hospital de sidste tre måneder, mod 2,5 procent i den øvrige befolkning.

Problemet er, at de socialt udsatte, der har negative erfaringer, føler, at de bliver modtaget som ”narkoman”, ”alkoholiker” og ”hjemløs” frem for at blive mødt som en patient.

Det er indlysende, at her er brug for et holdningsskift, men hvordan skal man gribe det an?