magasinet-rus.dk

Forside Behandling Døgnbehandling Mennesket i centrum

Mennesket i centrum

Udskriv

Integrative behandlingsmodeller, der tager udgangspunkt i klienternes behov, afløser i stigende grad den mere firkantede tilgang med én behandlingsmodel for alle. Det gælder også Ringgården i Middelfart.

Mennesket i centrumDen integrative model er et forsøg på at sammensætte et optimalt behandlingstilbud af de forskellige faglige muligheder, der foreligger. Det sker med fokus på den enkelte klients problemstilling og i erkendelse af, at et alkoholmisbrug har en multifaktoriel baggrund, siger fagchef Per Nielsen fra Ringgården.

Han glæder sig over, at denne mere åbne tilgang medvirker til at standse tidligere tiders faglige diskussioner og konkurrence om at finde den ”endegyldige og eneste rigtige” behandlingsmodel til fordel for en stadig udvikling og integration af evidente metoder.

Banet vejen for den integrative tilgang
Den stigende anvendelse af misbrugsmæssige og personlighedsmæssige udredninger, før en behandlingsplan lægges, har efter Per Nielsens mening banet vejen for den integrative tilgang.

- Det er erkendelsen af, at mennesker er forskellige og skal mødes forskelligt, der er udgangspunktet. Søren Kierkegaard i højeste potens, siger Per Nielsen, der tilføjer, at det ikke må forstås sådan, at man skal udsætte klienterne for et væld af forskellige metoder, blot fordi man kan. Det afgørende er netop gennem et godt kendskab til klienten at finde de helt rigtige elementer til en effektiv behandling på det rette tidspunkt.

Betydelige uddannelses krav
Per Nielsen mener, at man for at kunne arbejde med denne form for sammensat behandlingsmodel skal kunne honorere betydelige uddannelseskrav til sine behandlere. Derfor er modellen også mest slået igennem på de lidt større behandlingsenheder, hvor ressourcerne er til stede.

- Det kan godt give en bekymring for udviklingen på langt sigt, fordi nogle kommuner holder igen med ressourcer til alkoholbehandlingsområdet, og bliver enhederne for små, har de ikke muligheden for en tilstrækkelig bred faglig kompetence, siger Per Nielsen.

Biologisk eller psykologisk
Efter Per Nielsens opfattelse har der blandt andet været en vis kamp mellem tilhængere af enten en biologisk eller en psykologisk forståelsesramme.

- Det har medført, at dialogen ikke har været konstruktiv til gavn for klienterne. Er man som behandler for fastlåst i sintilgang, betyder det, at det er modellen, der definerer, hvad vi gør, og ikke vurderingen af klientens behandlingsbehov, siger Per Nielsen, som hilser den større åbenhed og dialogiske tilgang meget velkommen for såvel behandleres som klienters vedkommende.

- Skal jeg tale for mit eget fag, vil jeg sige, at psykologien er blevet klogere og knap så skråsikker.

Tre søjler i behandlingen
Ringgårdens integrative behandlingsmodel er bygget op af tre søjler, fortæller Per Nielsen. Den centrale søjle i midten er afhængighedsbehandlingen, støttet af to sidetemaer, henholdsvis relationskompetence og selvregulering. Hver søjle består af grundelementer, som alle klienter modtager, og dertil støtteelementer, som bringes i anvendelse, når det er relevant.

For eksempel er afhængighedsbehandlingen bygget op af et grundelement bestående af kognitiv behandling og struktureret tilbagefaldsforebyggelse. Støtteelementet familiefokus bruges til at inddrage pårørende, når det er aktuelt.

- Det er på en måde blevet vanskeligere at redegøre for vores behandlingsmodel. Den er ikke under stadig forandring, men heller ikke statisk, for om fem år gør vi måske noget andet. Men den dynamik kommer alle til gode set i det integrative perspektiv, siger Per Nielsen.

Praksiserfaringer
Erfaringerne med skiftet til en mere sammensat behandlingsmodel med flere metodiske tilgange er positive. Som fagchef oplever Per Nielsen, at behandlerne på Ringgården melder tilbage til ham, at de har fået flere behandlingsmæssige ressourcer og føler mindre afmagt over for de komplekse problemstillinger, klienterne har.

- Klienterne har også reageret positivt, og de siger, at det er en lettelse, når de kan mærke, at vi rammer rigtigt, siger Per Nielsen og tilføjer, at den mere individuelle tilgang er motivationsforbedrende for klienterne, der i højere grad føler sig set og forstået af behandlerne.