Tid til handling!

Udskriv

Ulrik BeckerVi ved rigtig meget om effektive strategier, som kan forebygge de problematiske sider af den danske alkoholkultur, mener overlæge Ulrik Becker.

Indenfor de seneste par år er der kommet fokus på nogle yderst problematiske sider af den danske alkoholkultur:
•    Europa-rekord i lav debutalder blandt børn og unge
•    Det land i Europa, hvor det er mest udbredt at voksne drikker alkohol.
•    500.000 danskere drikker over genstandsgrænserne, og omkring 200.000 danskere skønnes at være afhængige.
•    60.000 danske børn har en forælder, der har været indlagt på grund af alkoholmisbrug
•    6% af samtlige dødsfald skyldes alkoholrelaterede lidelser
•    Alkoholforbruget i Danmark koster samfundet mindst 10 mia. kr. årligt

Sygdomsbyrden og konsekvenserne
Alkohol er den næst mest betydende årsag til samfundets samlede sygdomsbyrde efter rygning og medfører et betydeligt antal sygemeldinger, hospitalsindlæggelser, skadestuebesøg og besøg i hospitalsambulatorier og hos praktiserende læger. Et stort alkoholforbrug er associeret med mere end 60 forskellige medicinske tilstande. Udover disse sundhedsmæssige konsekvenser har alkohol en lang række sociale konsekvenser, deriblandt en række konsekvenser for andre end de der drikker. De 60.000 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, har ikke blot en ulykkelig barndom. Børnene har samtidig forøget risiko for selv at udvikle psykiske, fysiske og sociale problemer senere i livet.  Alkohol er også årsag til sagesløse ofre for trafikulykker og kriminalitet.

Effektive strategier
Vi ved rigtig meget om effektive og for den sags skyld ineffektive strategier som det er dokumenteret af Forebyggelseskommissionen, i statusrapporter fra både EU, og WHO. En række indsatser kræver at alkoholpolitikken hæves op på EU niveau. For eksempel er det sikkert urealistisk at få indført effektive prisstigninger på alkohol uden det foregår på EU niveau.  Pris og begrænsning af tilgængelighed i form af aldersgrænser – 18 år over hele linjen, begrænsning af åbningstider, mindre koncentration af værtshuse, mm er de mest affektive alkoholpolitiske tiltag – det gør vi ikke! Det er i øvrigt også disse områder WHO peger på. Kampagner – og information - det gør vi rigtig meget af - det har til gengæld ikke stor effekt!  Vi ved en hel masse om hvad god alkoholbehandling er, men der er fortsat en uensartet kvalitet og mangel på bindende retningslinjer for kommuner som har ansvaret.

EU’s strategi
EU-kommisionen vedtog i 2006,  på trods af en meget betydelig lobbyvirksomhed fra alkoholindustrien, en strategi med opfordring til medlemslandene om en styrkelse af indsatsen og udarbejdelse af nationale strategier . Det er en strategi som rækker til 2012.

Man kan vel ikke påstå, at EU strategi har sat sig mange spor her i landet, men Danmark overtager EU formandskabet 1. januar 2012. Nu har vi chancen for at sætte os i førersædet og videreudvikle EU’s strategi.

National handleplan
Samtidig kunne det jo være passende at Danmark gik foran med en beslutning om at udforme en national alkoholplan. Jeg er sikker på at en række interesseorganisationer indenfor det sundhedsfaglige og sociale område, politi, forvaltninger m.fl. vil være interesserede i at indgå i et samarbejde om udvikling af en National Alkohol handleplan – vi kan ikke være andet bekendt.
Lad os nu komme i gang – nu er det slut med snak – det er tid til handling!

 

Magasinets ’Synspunkt’ skrives på skift af behandlere, politikere og meningsdannere, som i deres hverdag er beskæftiget med rusmiddelproblemer.
Ulrik Becker er dr.med, adj. professor på Statens Institut for Folkesundhed og overlæge på Hvidovre hospital.

Dette synspunkt blev skrevet til RUS 4, 2011 som udkommer medio december