Vi vil forandre alkoholkulturen

Udskriv

 

2016 02 vi vil forandre alkoholkulturenVisionen om et Danmark uden alkoholskader vil være den bærende, overordnede idé i Alkohol & Samfunds strategiske indsats i de kommende ti år. Vi ved godt, at der med omkring 3.000 registrerede dødsfald om året på grund af alkohol er langt at gå, før vi er i mål, men det kan lade sig gøre at komme et langt stykke ad vejen. Det er kun et spørgsmål om politisk vilje, hvis vi som samfund for alvor vil ændre alkoholkulturen.

Alkohol & Samfund har formuleret en ny strategi, hvor en række nationale mål er stillet op for de kommende ti år. Eksempelvis at danskere i gennemsnit højst køber 6,5 l ren alkohol om året, langt færre drikker over højrisikogrænserne for et skadeligt alkoholforbrug, mindst 1000 færre dør om året som følge af alkohol, unge i første omgang under 16 år (folkeskolen) bliver fri for alkohol, og markant flere danskere med alkoholproblemer kommer i behandling.

Sådanne mål bør samles i en national handleplan, for dermed fremmes en koordineret indsatsen og samspillet mellem de mange aktører, der har som mål at reducere de alkoholrelaterede skader. Alkohol er en samfundssag. Hvis det skal lykkes at få formuleret en national handleplan og få den gennemført, skal alle borgere, civilsamfund, politikere, myndigheder og alkoholindustrien trække på samme hammel.

Vi har en traditionsrig alkoholkultur i Danmark, hvor alkohol indgår i en række sociale sammenhænge, når vi mødes, fejrer og fester. Det skal der ikke som sådan ændres på, men vi må og skal forandre vores ruskultur og forestillingen om, at alkohol i rigelige mængder i sig selv skaber eller er forudsætningen for et godt samvær og en god oplevelse. Et mindre forbrug vil betyde langt færre skader både for den, der drikker og de pårørende end tilfældet er i dag.

Alkoholkulturen er foranderlig. Tænk blot på, hvordan det er lykkedes at få alkoholen fjernet fra hverdagen på de fleste arbejdspladser, hvilket utvivlsomt har været med til at reducere mængden af skader og tab, økonomisk som menneskeligt, på mange virksomheder. Selv om vi dag drikker mindre end tidligere, drikker mange mindst hver femte på en måde, som indebærer højrisiko for skader. Det må vi som samfund have fokus på. F.eks. gennem at gøre det til almen viden, at kommunerne tilbyder gratis behandling. Det er netop et af målene i TrygFondens og Alkohol & Samfunds respektkampagner. Eller gennem at sprede budskabet om Alkolinjen på telefon 80 200 500 som Alkohol & Samfund driver i samarbejde med Sundhedsstyrelsen hvor alle anonymt kan søge hjælp og rådgivning, om det så handler om én selv eller man er bekymret for kæresten, kollegaen, en ven eller for børnene i en familie med alkoholproblemer.

De negative samfundsmæssige konsekvenser af den våde alkoholkultur overstiger 13 mia. kr. om året. Det er med afsæt i blandt andet denne viden og dokumentationen af andre problemer samt metoder, at vi som samfund skal sætte ind med forskning, behandling og forebyggelse. Missionen skal være, at vi i de kommende år lykkes med at få forandret vores alkoholkultur.

Det beskæmmende har hidtil været, at vores folketingspolitikere ikke har ønsket som sådan at lave en handleplan for, hvordan vi skal opnå et Danmark, hvor færre passivt som aktivt dør eller skades af alkohol. Det helt afgørende vil være, at vi ud over behandling og forebyggende initiativer, det vi gør i dag tager nogle af de metoder i brug, som vi ikke alene ved virker og er højt effektive men som også er lønsomme. Vi skal begrænse markedsføringen af alkohol, indføre minimumspriser og forbud mod kvantumrabat samt stiller krav til salget af alkohol både i forhold til alder (f. eks. en 18 års aldersgrænse) og i forhold til, hvordan alkohol må sælges (begrænser salgstid, krav til sælger). Det vil både redde menneskeliv unge som gamle og reducere samfundsudgifterne forbundet med alkohol. Uden nogen i øvrigt blev mindre lykkelige skulle nogen være i tvivl om det.