Gymnasierne: Vi har strammet op

Udskriv

Nul alkohol på studieturen og lav promilletolerance til festerne er de seneste år blevet normen på gymnasierne, siger rektorerne.

Rektorforeningen sparker bolden tilbage til sundhedsministeren, når han bebrejder gymnasierne, at danske unge drikker langt mere end andre unge i Europa.

Otte ud af ti gymnasier har helt forbudt alkohol på introture, og elever, der møder fulde op til fester, bliver afvist ved døren. 90 procent af landets gymnasier har en skrap alkoholpolitik, viser en helt ny undersøgelse, som Rektorforeningen har foretaget.

'Skolen er ikke roden til problemet. Vi har som samfund et højt alkoholforbrug, og derfor har de unge det også'.
Ungdomsforsker Steen Bech, Syddansk Universitet

Den restriktive linje har dog ringe effekt på de unges forbrug, så længe forældre og politikere ikke sætter grænser, mener både formand for Rektorforeningen Jens Boe Nielsen og lektor i pædagogik og ungdomskultur ved Syddansk Universitet Steen Bech.

- Gymnasieskolen tager sin del af ansvaret for, at de unge får et fornuftigt forhold til alkohol. Men man skal ikke tro, at Rektorforeningen kan ændre alkoholkulturen blandt de unge. Hvis deres alkoholvaner er et problem, så er det et samfundsproblem, som gymnasiet ikke kan påtage sig at løse. For de store mængder alkohol indtages uden for skoleregi. Det er forældrene, der åbner dørene for de unge og sætter en flaske vodka på bordet, siger Jens Boe Nielsen.

Lille-fredag skader det faglige miljø

God grund til at dæmpe forbruget:
-    Hver tredje unge har oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket
-    Omkring 13 pct. af de unge overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 for mænd
-    Denne gruppe pjækker langt mere fra skolen end andre unge
(Kilde: MULD 2008)

Styr på promillerne:
Med ganske få undtagelser har alle gymnasier vedtaget en promillepolitik
50 procent af gymnasierne udskænker ikke noget, der er stærkere end alm. øl
50 procent sætter promillegrænsen ved vin
(Kilde: Undersøgelse fra Danmarks Rektorforening 2010)

Gymnasierne behøver bare at kigge på deres faglige ambitioner for at finde en grund til at begrænse alkoholforbruget blandt eleverne. Hver tredje unge oplever med jævne mellemrum, at en hård weekend eller en fest på en hverdag går ud over skolearbejdet, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Tallet bekræftes af ungdomsforsker Steen Bech.

- Vi ved, at mange unge er begyndt at nappe torsdagen med som en festdag. ”Lille-fredag” er den blevet døbt. Det har betydning for elevernes evne til at lære og påvirker det faglige miljø, siger han.

Alkoholfri miljøer er vigtige pusterum
Steen Bech mener som rektorformanden heller ikke, at skolerne har mulighed for at ændre de unges alkoholvaner alene.

- Skolen er ikke roden til problemet. Vi har som samfund et højt alkoholforbrug, og derfor har de unge det også. Men hvis forældrene begynder at ændre deres vaner, og politikerne beslutter at hæve priserne og gøre det sværere at få fat på alkohol, kan gymnasiet være en vigtig medspiller, siger Steen Bech.

Alligevel har alkoholpolitikkerne på skolerne stor betydning, siger han.

- Det er et vigtigt signal at sende, for alkoholkulturen har stor betydning for den måde, man er sammen på. Hvis hele det sociale liv på en skole er bygget op omkring alkohol, bliver det en ensidig kultur, og man udelukker dem, der ikke bryder sig om at drikke.

”Vi har ikke øl på krogen”
Gymnasierne har blandt andet af sundhedsministeren fået på puklen for at bruge en vild festkultur som lokkemad i konkurrencen om at tiltrække elever. Senest i et interview i dette nummer af Magasinet RUS. Gymnasierne blev i 2007 selvejende som led i regeringens strukturreform. Det betyder, at de nu er økonomisk afhængige af at kunne tiltrække elever. Formand for Rektorforeningen Jens Boe Nielsen afviser dog, at skolerne sætter øl på krogen, når de fisker efter elever.

- Der er ikke nogen gymnasier, der bruger fester til at hverve elever. Alle skoler er optaget af at signalere et fornuftigt forhold til alkohol. Gymnasierne konkurrerer på faglighed og særlige tilbud som for eksempel sport. Det store problem er den alkohol, de unge indtager uden for skoletiden, siger Jens Boe Nielsen.

Baren er åben i to timer

Haderslev Katedralskole har haft succes med at tilbyde eleverne socialt samvær med begrænset udskænkning af alkohol.

På Haderslev Katedralskole strømmer eleverne til frivillig musikundervisning, kunst og idræt efter skoletid. Skolen har ingen problemer med at samle eleverne om sociale aktiviteter, selv om den hører til de skoler, der har strammet alkoholpolitikken de seneste år.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke vil være kendte for en udbredt alkoholkultur. Heldigvis bakker eleverne op om, at vores arrangementer skal være anderledes end det, de kan finde ude i byen, siger rektor Lars Kofoed-Jensen.

Noget andet end alkohol
Skolen har ikke bandlyst alkohol, men princippet er enkelt: Lav promille, lav hyppighed og lav udskænkningstid. Eleverne på Haderslev Katedralskole kan højst købe øl eller vin til ét arrangement hver måned, og baren er kun åben i to til tre timer.

- Vi sørger for at minimere den periode, hvor eleverne kan indtage alkohol, og har samtidig det princip, at der helst skal være noget andet end alkohol, der samler eleverne, før udskænkningen begynder, for eksempel vores revy, en koncert eller musical, fortæller rektoren.